Global Image tilbyder selvfølgelig også en samlet pakke – Ring og få et  uforpligtende tilbud på:
+45 50 80 10 80

Om Global Image

Hvem er Global Image?

Om Global Image

Vi er et team af engagerede og top professionelle mennesker som har fokus på at give dig og din virksomhed branchens bedste produkter til konkurrence dygtige priser. Vi tilbyder et skræddersyet produkt, som opfylder dine behov, indenfor webdesign, programmering og service/rådgivning. Vi har flere års erfaring inden for mediebranchen og tilbyder professionelle og brugervenlige løsninger.
Global Image lever af tilfredse kunder!

Vores mål og ønsker

Vores mål og ønsker

Vores mål og ønsker

Vi vil tilbyde de bedste webløsninger samt opretholde vores helt unikke kunder og rådgivningscenter. Vores kunder skal trygt kunne henvende sig hos Global Image når de har brug for råd og vejledning. Vores mål er at holde et tæt samarbejde og på den måde få et personligt forhold til vores kunder. På den måde kommer vi også til at kende kunden, og har dermed de bedste muligheder for at finde den rigtig løsning.

Vores mission

Vores mission

Vores mission

Vi vil yde vores kunder den bedste og mest professionelle løsning. Vi vil udvikle os, dygtiggøre os og altid have højt kvalificerede medarbejdere der står parat til at hjælpe kunderne og hinanden med inputs. På denne måde sikre vi kunden den bedste, og mest fremtidssikrede løsning. Personalet på Global Image udfordre sig selv hver dag – og der er altid godt humør på arbejdspladsen.

Support

+45 50 80 10 80

support@global-image.dk

Telefontider

Dage Tider
Mandag 09.00 – 15.30
Tirsdag 09.00 – 15.30
Onsdag 09.00 – 15.30
Torsdag 09.00 – 15.30
Fredag 09.00 – 15.30
Lørdag Lukket
Søndag Lukket

Referencer

Kontakt info

Global Image Aps

Mølle alle 8

2500 Valby

+45 50 80 10 80

kontakt@global-image.dk

CVR: 37345326

Kontakt os

1. Generelt

disse betingelser er gældende og anvendes i alle forhold imellem Global Image ApS og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt.

2. Produkter

Betingelserne her omfatter hjemmeside, webshops,  e-mail, webhosting og online markedsføring. Global Image ApS starter levering af ydelser hurtigst muligt efter aftalen er indgået, med mindre andet er skriftlig aftalt. Forsinkelser kan forekomme, da helligdage, ferie samt lørdag og søndage ikke tæller med i leveringsperioden. Global Image ApS kan benytte underleverandøre til levering af aftalte ydelser.

Ved køb af særskilte produkter løber aftaleperioden i 36 måneder ad gangen, med mindre andet er skriftlig aftalt.

3. Aftalen

Aftalen mellem parterne indgåes skriftligt, enten via e-mailkorrespodance eller underskrevet kontrakt. Kunden er forpligtet til at levere alt relevant materiale til hjemmesidens færdiggørelse seneste 12 dage efter aftalens indgåelse.

Global Image ApS forbeholder sig retten til at frasige sig en opgave, hvis den mod forventning viser sig at være for omfattende.

Ved aftalens indgåelse forpligter kunden sig til at opgive, navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVRnummer samt pågældende e-mail adresse.

Aftaleperioden for webhotel og andre ydelser fremgår af fakturadato.

4. Opsigelse

Aftalen er gældende for det antal måneder, som der er angivet i kontrakten. Aftalen forlænges automatisk med 36 måneders forlængelse, dog undtaget 12 måneders kontrakter, som kun forlænges med 12 måneder. Forlængelse sker hvis Global Image ApS ikke har modtaget en rettidig skriflit opsigelse, med mindre andet er skriftlig aftalt. Såfremt kunden ønsker at opsige aftalen, skal dette ske per e-mail: kontakt@global-image.dk eller brev senest 3 måneder før kontraktens udløb. Medmindre andet fremgår af den skriftlige aftale.

Ved opsigelse følger opdateringsmodul, bookingsystem samt andre systemer ikke med til en eventuel ny udbyder af webhotel, da alle systemer er beskyttet af ophavsrettigheder.

Global Image ApS forbeholder sig retten til at opsige kundens aftale med 1 måneds varsel.

5. Materialer

Global Image ApS kan ikke holdes ansvarlig for materialer, herunder usb-sticks eller andre former for eksterne medier som beskadiges eller bortkommer imens de er i Global Image ApS varetægt.

6. Omfang

Global Image ApS tilbyder ikke FTP-adgang.

7. Misligholdelse

Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Ved misbrug af aftalen, herunder uetisk opførsel på nettet vil webhotellet blive spærret. Global Image ApS forbeholder sig retten til at beslutte hvornår webhotellet vil blive genåbnet.

Særaftaler og andre specielle forhold kan kun aftales direkte med Global Image ApS. Enhver aftale kan kun godkendes såfremt der ligger en underskrevet kontrakt mellem Global Image ApS og den involverede modpart.

Det er kundens eget ansvar at søgeord i søgemaskiner som fx. google ikke krænker tredjemansret eller gældende lovgivning.

9. Ansvar

Global Image ApS fraskriver sig ansvaret for enhver skade, herunder ethvert tab som kunden lider i forbindelse med kundens abonnoment. Dette gælder for for driftstab, følgeskader, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Kunden kan ikke viderføre tredjemans krav overfor Global Image ApS.

Global Image ApS er ikke ansvarlig for data liggende på kundens webhotel.

Global Image ApS er ikke forpligtet til at genskabe en backup af produkter herunder hjemmesider, webshops m.v i forbindelse med fejl opstået ved kundens egne ændringer i CMS. Har kunden slettet omfattende dele af produktet, kan Global Image opkræve betaling for genskabelse.

10. Priser og betaling

Global Image ApS fastsætter priser for ydelserne som oplyses excl. moms. Alle ydelse faktureres forud og forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato. Ved manglende betaling påløber der renter på 2% pr påbegyndt måned samt et rykkergebyr på 100 DKK. Hertil vil manglende betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser. Ved fremsendelse af første udkast af hjemmesiden, faktureres 100% af prisen. I tilfælde af manglende rettidig betaling forbeholder Global Image ApS sig endvidere retten til at fakturerere for den resterende fulde aftale periode.

Global Image ApS forbeholder sig ret til at fakturere tre måneder før den årlige betalingsperiode.

I tilfælde hvor det gøres gældende, at kunden skylder Global Image ApS et pengebeløb, skal sager vedrørende ubestridte krav på under 100.000 DKK behandles ved fogedretten efter den forenklede inkassoproces, mens alle andre krav skal behandles som en småsag efter reglerne i småsags processen, herunder også sager vedrørende bestridte krav på over 50.000 DKK.

I overenstemmelse med ovenstående er kunden forpligtet til straks at give besked til Global Image ApS hvis kundens kontakt oplysninger ændres. Det er aftalen mellem parterne, at henvendelse til kunden fra Global Image ApS eller fra en samarbejdsparter til Global Image ApS kan ske via brev, e-mail, telefon og SMS.

11. Force majeure

Global Image ApS fraskriver sig ansvar for force majeure forhold, det vil sige forhold der ligger udenfor Global Image ApS kontrol og som Global Image ApS ikke burde have taget i betragtning ved indgåelse af aftalen.

12. Ophavsret

Global Image ApS har ophavsret til webhotellet, det grafiske layout af hjemmesiden og alle systemer samt moduler tilknyttet, anvendelse heraf uden Global Image ApS samtykke er forbudt.